INDEXUL
actelor normative si individuale emise în 2009

Președintele României
Decrete | Mesaje

Parlament
Legi | Hotărâri | Decizii | Acorduri | Convenții | Protocoale | Declarații

Senat
Hotărâri | Decizii
Biroul Permanent al Senatului
Hotărâri

Camera Deputaților
Hotărâri | Decizii
Biroul Permanent al Camerei Deputaților
Hotărâri

Curtea Constituțională
Hotărâri | Decizii

Guvern
Ordonanțe | Ordonanțe de Urgență | Hotărâri | Acorduri | Înțelegeri

Prim-Ministru
Decizii

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Ordine
Agenția Națională Anti-Doping
Ordine
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordine
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordine
Agenția Națională de Control al Exporturilor
Ordine
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Decizii | Ordine
Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii
Decizii
Agenția Română pentru Conservarea Energiei
Decizii
Autoritatea Națională a Vămilor
Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Decizii | Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
Ordine
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Decizii
Autoritatea Națională pentru Comunicații
Decizii
Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap
Ordine
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Ordine
Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației
Decizii
Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
Ordine
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordine
Biroul Român de Metrologie Legală
Ordine
Comisia Centrală de Rechiziții
Hotărâri
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Ordine | Instrucțiuni
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Ordine
Consiliile pentru Dezvoltare Regională
Regulamente
Departamentul pentru Afaceri Europene
Ordine
Direcția Națională Anticorupție
Ordine
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar
Regulamente | Comunicate
Inspectoratul de Stat în Construcții
Ordine
Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
Ordine
Institutul Național de Statistică
Ordine
Ministerul Administrației și Internelor
Ordine | Instrucțiuni
Ministerul Afacerilor Externe
Ordine
Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Ordine
Ministerul Apărării Naționale
Ordine
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Hotărâri | Ordine
Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național
Ordine
Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței
Ordine
Ministerul Economiei
Ordine
Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
Ordine
Ministerul Economiei și Finanțelor
Ordine
Ministerul Educației, Cercetării și Inovării
Ordine
Ministerul Finanțelor Publice
Ordine
Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri
Ordine
Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești
Ordine
Ministerul Mediului
Ordine
Ministerul Mediului si Pădurilor
Ordine
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
Ordine
Ministerul Sănătății
Ordine
Ministerul Tineretului și Sportului
Ordine
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
Ordine
Ministerul Turismului
Ordine
Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale
Ordine
Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
Ordine
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Decizii | Ordine | Declarații
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Ordine
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989
Ordine
Serviciul de Informații Externe
Ordine
Serviciul de Protecție și Pază
Ordine
Serviciul de Telecomunicații Speciale
Ordine
Serviciul Român de Informații
Ordine

Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
Hotărâri

Academia Română
Statute

Asociația generală a vânătorilor și pescarilor sportivi
Statute

Autoritatea Electorală Permanentă
Hotărâri | Liste | Situații | Rapoarte

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Decizii

Banca Națională a României
Ordine | Circulare | Norme | Regulamente

Biroul Electoral Central
Hotărâri | Comunicate | Liste | Proces-Verbale

Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâri

Camera Consultanților Fiscali
Hotărâri

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordine

Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale
Decizii

Colegiul Farmaciștilor din Romănia
Decizii

Colegiul Medicilor Dentiști
Decizii

Colegiul Medicilor din România
Hotărâri | Decizii

Colegiul Național al Asistenților Sociali
Hotărâri | Liste

Comisia de Coordonare
Rapoarte

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
Decizii | Ordine

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
Hotărâri

Comitete de inițiativă ale cetățenilor
Inițiative Legislative

Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
Hotărâri

Consiliul Concurenței
Ordine

Consiliul de Mediere
Hotărâri

Consiliul Local al Municipiului Adjud
Liste

Consiliul Național al Audiovizualului
Decizii

Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâri | Ordine

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Hotărâri

Curtea de Conturi
Hotărâri

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Hotărâri

Fondul Român de Dezvoltare Socială
Hotărâri

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizii | Ordine

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Decizii | Protocoale

Ordinul Arhitecților din România
Liste

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
Hotărâri

Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție
Ordine

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Ordine

Primăria Municipiului Buzău
Liste

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești
Hotărâri

Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România
Hotărâri

Alti emitenti
Liste


Luni, 19 aprilie 2021, 00:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.