INDEXUL
actelor normative si individuale emise în 2010

Președintele României
Decrete

Parlament
Legi | Hotărâri | Acorduri | Convenții | Tratate | Protocoale
Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului
Hotărâri

Senat
Hotărâri | Decizii | Rezoluții | Declarații
Biroul Permanent al Senatului
Hotărâri

Camera Deputaților
Hotărâri | Decizii | Declarații
Biroul Permanent al Camerei Deputaților
Hotărâri
Secretarul General al Camerei Deputaților
Ordine

Curtea Constituțională
Hotărâri | Decizii

Guvern
Ordonanțe | Ordonanțe de Urgență | Hotărâri | Acorduri | Protocoale | Memorandumuri

Prim-Ministru
Decizii

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Administrația Națională a Penitenciarelor
Decizii
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Ordine
Agenția Națională Anti-Doping
Ordine
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordine
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordine

Agenția Națională de Integritate
Ordine

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Ordine
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Decizii | Ordine
Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii
Decizii
Autoritatea Națională a Vămilor
Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
Ordine
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Decizii
Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap
Ordine
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Ordine
Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
Ordine
Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret
Ordine
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordine
Biroul Român de Metrologie Legală
Ordine
Camera de Comerț și Industrie a României
Documente
Comisia Centrală de Rechiziții
Hotărâri
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Ordine

Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor
Ordine

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Ordine
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar
Regulamente | Comunicate
Inspectoratul de Stat în Construcții
Ordine
Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
Ordine
Institutul Național de Statistică
Ordine
Ministerul Administrației și Internelor
Ordine | Instrucțiuni
Ministerul Afacerilor Externe
Ordine
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordine
Ministerul Apărării Naționale
Ordine | Instrucțiuni
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Ordine
Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național
Ordine
Ministerul Culturii și Patrimoniului Național
Ordine
Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
Ordine
Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
Ordine
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Ordine
Ministerul Finanțelor Publice
Ordine
Ministerul Justiției
Ordine
Ministerul Mediului si Pădurilor
Ordine
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
Ordine
Ministerul Sănătății
Ordine
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
Ordine
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Decizii
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Ordine
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989
Ordine
Secretariatul General al Guvernului
Ordine
Serviciul de Informații Externe
Ordine
Serviciul de Protecție și Pază
Ordine
Serviciul de Telecomunicații Speciale
Ordine
Serviciul Român de Informații
Ordine

Autoritatea Electorală Permanentă
Hotărâri | Liste | Rapoarte

Banca Națională a României
Hotărâri | Ordine | Circulare | Norme | Precizări | Regulamente

Biroul Electoral Central
Hotărâri | Liste | Proces-Verbale

Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâri

Camera Consultanților Fiscali
Hotărâri

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordine

Colegiul Medicilor Dentiști
Decizii

Colegiul Medicilor din România
Decizii

Colegiul Medicilor Veterinari
Hotărâri

Colegiul Național al Asistenților Sociali
Hotărâri

Colegiul Psihologilor din România
Hotărâri

Comisia de Coordonare
Rapoarte

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
Decizii | Ordine

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
Hotărâri

Comitete de inițiativă ale cetățenilor
Inițiative Legislative

Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
Hotărâri

Consiliul Concurenței
Ordine | Rapoarte

Consiliul de Mediere
Hotărâri

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca
Liste

Consiliul Național al Audiovizualului
Decizii

Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
Decizii

Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâri

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Hotărâri

Curtea de Conturi
Hotărâri

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Hotărâri | Decizii

Înalta Curte de Casație și Justiție
Hotărâri | Decizii

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Decizii

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
Hotărâri

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Ordine

Primăria Municipiului Buzău
Liste

Primăria Municipiului Galați
Liste

Registrul Urbaniștilor
Hotărâri

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești
Hotărâri

Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România
Hotărâri

Alti emitenti
Acorduri | Liste | Documente


Duminică, 18 aprilie 2021, 23:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.