INDEXUL
actelor normative si individuale emise în 2012

Președintele României
Decrete

Parlament
Legi | Hotărâri | Decizii | Declarații | Moțiuni
Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului
Hotărâri

Senat
Hotărâri | Decizii

Camera Deputaților
Hotărâri | Decizii
Secretarul General al Camerei Deputaților
Ordine

Curtea Constituțională
Hotărâri | Decizii | Avize

Guvern
Ordonanțe | Ordonanțe de Urgență | Hotărâri | Acorduri | Protocoale | Memorandumuri

Prim-Ministru
Decizii

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Administrația Națională a Penitenciarelor
Decizii
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Ordine
Agenția Națională Anti-Doping
Ordine
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordine
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordine
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Decizii | Ordine
Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii
Decizii
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Decizii | Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
Ordine
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Decizii
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Ordine
Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
Ordine
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordine
Biroul Român de Metrologie Legală
Ordine
Camera de Comerț și Industrie a României
Decizii | Rezoluții
Comisia Centrală de Rechiziții
Hotărâri
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Ordine | Instrucțiuni | Regulamente

Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor
Ordine

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Direcția Națională Anticorupție
Ordine
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar
Regulamente | Comunicate
Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
Ordine
Inspecția Judiciară
Ordine
Institutul Național de Statistică
Ordine
Ministerul Administrației și Internelor
Ordine
Ministerul Afacerilor Europene
Ordine
Ministerul Afacerilor Externe
Ordine
Ministerul Afacerilor Interne
Ordine
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordine
Ministerul Apărării Naționale
Ordine
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Ordine
Ministerul Culturii și Patrimoniului Național
Ordine
Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
Ordine
Ministerul Economiei
Ordine
Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
Ordine
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Ordine
Ministerul Finanțelor Publice
Ordine
Ministerul Justiției
Ordine
Ministerul Mediului si Pădurilor
Ordine

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Ordine

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
Ordine
Ministerul Sănătății
Ordine
Ministerul Transporturilor
Ordine
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
Ordine
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Ordine
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Ordine
Secretariatul de Stat pentru Culte
Ordine
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989
Ordine
Secretariatul General al Guvernului
Ordine
Serviciul de Informații Externe
Ordine
Serviciul de Protecție și Pază
Ordine
Serviciul de Telecomunicații Speciale
Ordine
Serviciul Român de Informații
Ordine

Autoritatea Electorală Permanentă
Hotărâri | Liste | Situații | Rapoarte

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Decizii

Banca Națională a României
Hotărâri | Ordine | Circulare | Norme | Regulamente

Biroul Electoral Central
Hotărâri | Liste | Proces-Verbale

Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâri

Camera Consultanților Fiscali
Hotărâri

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordine

Casa Națională de Pensii Publice
Decizii | Ordine

Colegiul Farmaciștilor din Romănia
Decizii

Colegiul Medicilor Dentiști
Decizii

Colegiul Medicilor din România
Hotărâri | Decizii

Colegiul Național al Asistenților Sociali
Hotărâri

Colegiul Psihologilor din România
Hotărâri | Dispoziții

Comisia de concurs pentru recrutarea înalților funcționari publici
Regulamente

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
Decizii | Ordine

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
Hotărâri

Comitete de inițiativă ale cetățenilor
Inițiative Legislative

Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
Hotărâri

Consiliul Concurenței
Decizii | Ordine | Rapoarte

Consiliul de Mediere
Hotărâri

Consiliul Național al Audiovizualului
Decizii

Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile
Decizii

Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
Decizii

Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâri | Ordine

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Hotărâri

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Hotărâri | Decizii

Înalta Curte de Casație și Justiție
Hotărâri | Decizii | Ordine

Oficiul Român pentru Adopții
Ordine

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Decizii

Ordinul Arhitecților din România
Coduri | Regulamente

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
Hotărâri

Ordinul Consilierilor Juridici din România
Hotărâri

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Ordine

Primăria Municipiului Buzău
Liste

Uniunea Națională a Barourilor din România
Hotărâri

Uniunea Națională a Evaluatorilor Autorizați
Hotărâri

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești
Hotărâri

Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România
Hotărâri

Alti emitenti
Liste


Luni, 19 aprilie 2021, 00:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.