INDEXUL
actelor normative si individuale emise în 2013

Președintele României
Decrete

Parlament
Legi | Hotărâri | Decizii | Acorduri | Tratate | Protocoale | Memorandumuri
Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului
Hotărâri

Senat
Hotărâri | Decizii

Camera Deputaților
Hotărâri | Decizii | Declarații

Curtea Constituțională
Hotărâri | Decizii

Guvern
Ordonanțe | Ordonanțe de Urgență | Hotărâri | Acorduri | Protocoale | Memorandumuri | Aranjamente | Înțelegeri

Prim-Ministru
Decizii

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Administrația Națională a Penitenciarelor
Decizii
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Ordine
Agenția Națională Anti-Doping
Ordine
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordine
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordine

Agenția Națională de Integritate
Ordine

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Decizii | Ordine
Autoritatea Națională a Vămilor
Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Decizii | Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
Ordine
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Decizii
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Ordine
Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației
Decizii
Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
Ordine | Instrucțiuni
Autoritatea Națională pentru Turism
Ordine
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordine
Biroul Român de Metrologie Legală
Ordine
Camera de Comerț și Industrie a României
Decizii | Regulamente
Comisia Centrală de Rechiziții
Hotărâri
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Ordine | Instrucțiuni

Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor
Ordine

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Ordine

Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură
Ordine

Departamentul pentru Energie
Ordine

Departamentul pentru Proiecte de infrastructură și investiții străine
Ordine

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar
Comunicate
Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
Ordine
Institutul Național de Statistică
Ordine
Ministerul Afacerilor Europene
Ordine
Ministerul Afacerilor Externe
Ordine
Ministerul Afacerilor Interne
Ordine | Instrucțiuni
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordine
Ministerul Apărării Naționale
Ordine

Ministerul Culturii
Ordine

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Ordine
Ministerul Dezvoltării și Prognozei
Ordine
Ministerul Economiei
Ordine
Ministerul Educației Naționale
Ordine
Ministerul Finanțelor Publice
Ordine
Ministerul Fondurilor Europene
Ordine
Ministerul Justiției
Ordine

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
Ordine

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Ordine

Ministerul pentru Societatea Informațională
Ordine

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Ministerul Sănătății
Ordine
Ministerul Tineretului și Sportului
Ordine
Ministerul Transporturilor
Ordine
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Decizii | Ordine
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc
Ordine
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Ordine
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989
Ordine
Secretariatul General al Guvernului
Ordine
Serviciul de Informații Externe
Ordine
Serviciul de Protecție și Pază
Ordine
Serviciul de Telecomunicații Speciale
Ordine
Serviciul Român de Informații
Ordine

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România
Hotărâri

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Hotărâri | Decizii | Ordine | Instrucțiuni | Norme | Regulamente

Autoritatea Electorală Permanentă
Hotărâri | Liste | Situații | Rapoarte

Banca Națională a României
Hotărâri | Ordine | Circulare | Norme | Regulamente

Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâri

Camera Consultanților Fiscali
Hotărâri

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordine

Colegiul Farmaciștilor din Romănia
Decizii

Colegiul Medicilor Dentiști
Decizii

Colegiul Medicilor din România
Decizii

Colegiul Medicilor Veterinari
Hotărâri

Colegiul Național al Asistenților Sociali
Hotărâri

Colegiul Psihologilor din România
Hotărâri | Dispoziții

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
Decizii | Ordine

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
Hotărâri

Comitete de inițiativă ale cetățenilor
Inițiative Legislative

Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
Hotărâri

Consiliul Concurenței
Ordine | Rapoarte

Consiliul de Mediere
Hotărâri

Consiliul Național al Audiovizualului
Decizii

Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile
Decizii

Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâri

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Hotărâri

Curtea de Apel București
Acte

Curtea de Conturi
Hotărâri

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Hotărâri | Decizii

Înalta Curte de Casație și Justiție
Hotărâri | Decizii

Oficiul Român pentru Adopții
Ordine

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Decizii

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
Hotărâri

Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție
Ordine

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Ordine

PARTIDE POLITICE
Liste

Societatea Română de Cruce Roșie
Statute

Uniunea Națională a Barourilor din România
Hotărâri

Uniunea Națională a Evaluatorilor Autorizați
Hotărâri

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești
Hotărâri

Uniunea Națională a Notarilor Publici
Hotărâri

Alti emitenti
Liste


Luni, 19 aprilie 2021, 00:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.