INDEXUL
actelor normative si individuale emise în 2014

Președintele României
Decrete

Parlament
Legi | Hotărâri | Decizii | Acorduri | Protocoale | Memorandumuri | Declarații
Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului
Hotărâri

Senat
Hotărâri | Decizii | Declarații
Biroul Permanent al Senatului
Hotărâri

Camera Deputaților
Hotărâri | Decizii | Declarații

Curtea Constituțională
Hotărâri | Decizii

Guvern
Ordonanțe | Ordonanțe de Urgență | Hotărâri | Acorduri | Protocoale | Memorandumuri | Programe

Prim-Ministru
Decizii

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Administrația Națională a Penitenciarelor
Decizii
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Ordine
Agenția Națională Anti-Doping
Ordine
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordine
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordine

Agenția Națională de Integritate
Ordine

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Decizii | Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Decizii | Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
Ordine
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Decizii
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Ordine
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordine
Camera de Comerț și Industrie a României
Decizii | Regulamente
Comisia Centrală de Rechiziții
Hotărâri

Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor
Ordine

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Ordine

Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură
Ordine

Departamentul pentru Energie
Ordine

Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism
Ordine

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor
Ordine

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar
Comunicate
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Ordine
Inspecția Judiciară
Ordine
Institutul Național de Statistică
Ordine
Ministerul Afacerilor Externe
Ordine
Ministerul Afacerilor Interne
Ordine | Instrucțiuni
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordine
Ministerul Apărării Naționale
Ordine

Ministerul Culturii
Ordine

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Ordine
Ministerul Economiei
Ordine

Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului
Ordine

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Ministerul Educației Naționale
Ordine

Ministerul Educației și Cercetării Șiințifice
Ordine

Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri
Ordine

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Ministerul Finanțelor Publice
Ordine
Ministerul Fondurilor Europene
Ordine
Ministerul Justiției
Ordine

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
Ordine

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Ordine

Ministerul pentru Societatea Informațională
Ordine | Instrucțiuni

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Ministerul Sănătății
Ordine
Ministerul Tineretului și Sportului
Ordine
Ministerul Transporturilor
Ordine
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Ordine | Memorandumuri
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc
Ordine
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Ordine
Secretariatul de Stat pentru Culte
Ordine

Secretariatul de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989
Ordine

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Secretariatul General al Guvernului
Ordine
Serviciul de Informații Externe
Ordine
Serviciul de Protecție și Pază
Ordine
Serviciul de Telecomunicații Speciale
Ordine
Serviciul Român de Informații
Ordine

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România
Hotărâri

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Hotărâri | Decizii | Instrucțiuni | Norme | Regulamente

Autoritatea Electorală Permanentă
Hotărâri | Liste | Situații | Rapoarte

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Decizii

Banca Națională a României
Ordine | Circulare | Norme | Regulamente

Biroul Electoral Central
Hotărâri | Comunicate | Liste | Proces-Verbale

Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâri

Camera Consultanților Fiscali
Hotărâri

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordine

Casa Națională de Pensii Publice
Decizii

Colegiul Farmaciștilor din Romănia
Decizii

Colegiul Medicilor Dentiști
Decizii

Colegiul Medicilor din România
Decizii

Colegiul Național al Asistenților Sociali
Hotărâri

Colegiul Psihologilor din România
Hotărâri | Dispoziții

Comisia de concurs pentru recrutarea înalților funcționari publici
Regulamente

Comitete de inițiativă ale cetățenilor
Inițiative Legislative

Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
Hotărâri

Comitetul Național pentru Situații de Urgență
Hotărâri

Consiliul Concurenței
Ordine | Rapoarte

Consiliul de Mediere
Hotărâri

Consiliul Național al Audiovizualului
Decizii

Consiliul Național de Integritate
Hotărâri

Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile
Decizii

Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâri

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Hotărâri

Curtea de Conturi
Hotărâri

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Hotărâri | Decizii

Înalta Curte de Casație și Justiție
Hotărâri | Decizii

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Decizii

Ordinul Arhitecților din România
Hotărâri

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
Hotărâri

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Ordine

PARTIDE POLITICE
Acte

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești
Hotărâri

Uniunea Națională a Notarilor Publici
Hotărâri | Decizii

Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România
Hotărâri

Alti emitenti
Liste | Acte


Luni, 19 aprilie 2021, 00:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.