INDEXUL
actelor normative si individuale emise în 2015

Președintele României
Decrete

Parlament
Legi | Hotărâri | Acorduri | Rezoluții
Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului
Hotărâri

Senat
Hotărâri | Decizii

Camera Deputaților
Hotărâri | Decizii
Secretarul General al Camerei Deputaților
Ordine

Secretarul General al Senatului
Ordine

Curtea Constituțională
Hotărâri | Decizii

Guvern
Ordonanțe | Ordonanțe de Urgență | Hotărâri | Acorduri | Protocoale

Prim-Ministru
Decizii

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Administrația Națională a Penitenciarelor
Decizii
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Ordine
Agenția Națională Anti-Doping
Ordine
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordine
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordine

Agenția Națională de Integritate
Ordine

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Agenția Națională pentru Achiziții Publice
Ordine
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Decizii | Ordine
Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate
Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Decizii | Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
Ordine
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Decizii
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Ordine
Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
Instrucțiuni
Autoritatea Națională pentru Turism
Ordine
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordine
Biroul Român de Metrologie Legală
Ordine
Camera de Comerț și Industrie a României
Decizii
Comisia Centrală de Rechiziții
Hotărâri

Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor
Ordine

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Ordine
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar
Comunicate
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Ordine
Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
Ordine
Inspecția Judiciară
Ordine
Institutul Național de Statistică
Ordine
Ministerul Afacerilor Externe
Ordine
Ministerul Afacerilor Interne
Ordine | Instrucțiuni
Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Ordine
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordine
Ministerul Apărării Naționale
Ordine

Ministerul Culturii
Ordine

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Ordine

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
Ordine

Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului
Ordine

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Șiințifice
Ordine

Ministerul Educației și Cercetării Șiințifice
Ordine

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Ministerul Energiei
Ordine

Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri
Ordine

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Ministerul Finanțelor Publice
Ordine
Ministerul Fondurilor Europene
Ordine
Ministerul Justiției
Ordine

Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor
Ordine

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Ordine

Ministerul pentru Societatea Informațională
Ordine

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Ministerul Sănătății
Ordine
Ministerul Tineretului și Sportului
Ordine
Ministerul Transporturilor
Ordine
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Ordine
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc
Ordine
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Ordine
Secretariatul de Stat pentru Culte
Ordine

Secretariatul de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989
Ordine

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Secretariatul General al Guvernului
Ordine
Serviciul de Informații Externe
Ordine
Serviciul de Protecție și Pază
Ordine
Serviciul de Telecomunicații Speciale
Ordine
Serviciul Român de Informații
Ordine

Academia de Științe Juridice din România
Statute

Asociația generală a vânătorilor și pescarilor sportivi
Statute

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România
Hotărâri

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Hotărâri | Decizii | Instrucțiuni | Norme | Regulamente

Autoritatea Electorală Permanentă
Hotărâri | Rapoarte

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Decizii

Banca Națională a României
Ordine | Circulare | Norme | Regulamente

Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâri

Camera Consultanților Fiscali
Hotărâri

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordine

Casa Națională de Pensii Publice
Ordine

Colegiul Farmaciștilor din Romănia
Decizii

Colegiul Medicilor Dentiști
Decizii

Colegiul Medicilor din România
Decizii

Colegiul Național al Asistenților Sociali
Hotărâri

Colegiul Psihologilor din România
Hotărâri | Dispoziții

Comitete de inițiativă ale cetățenilor
Inițiative Legislative

Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
Hotărâri

Consiliul Concurenței
Ordine

Consiliul de Mediere
Hotărâri

Consiliul Național al Audiovizualului
Decizii

Consiliul Național de Integritate
Hotărâri

Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile
Decizii

Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâri

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Hotărâri

Curtea de Apel Ploiești
Decizii

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Hotărâri | Decizii

Înalta Curte de Casație și Justiție
Hotărâri | Decizii

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Decizii

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
Hotărâri

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Ordine

PARTIDE POLITICE
Acte

Uniunea Națională a Barourilor din România
Hotărâri

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești
Hotărâri

Uniunea Națională a Notarilor Publici
Hotărâri

Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România
Hotărâri

Alti emitenti
Liste


Luni, 19 aprilie 2021, 01:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.