INDEXUL
actelor normative si individuale emise în 2020

Președintele României
Decrete

Parlament
Legi | Hotărâri | Decizii | Moțiuni
Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului
Hotărâri

Senat
Hotărâri | Decizii | Declarații | Moțiuni

Camera Deputaților
Hotărâri | Decizii | Declarații | Moțiuni
Biroul Permanent al Camerei Deputaților
Decizii
Secretarul General al Camerei Deputaților
Ordine

Curtea Constituțională
Hotărâri | Decizii

Guvern
Ordonanțe | Ordonanțe de Urgență | Hotărâri

Prim-Ministru
Decizii

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Administrația Națională a Penitenciarelor
Decizii
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Ordine
Agenția Națională Anti-Doping
Ordine
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordine
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordine
Agenția Națională pentru Achiziții Publice
Ordine
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Ordine
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Decizii | Ordine
Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate
Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Decizii | Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
Ordine
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Decizii
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Ordine
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordine

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
Ordine

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Autoritatea pentru Reformă Feroviară
Decizii
Camera de Comerț și Industrie a României
Decizii
Comisia Centrală de Rechiziții
Hotărâri
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Ordine
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Ordine
Inspecția Judiciară
Ordine
Institutul Național de Statistică
Ordine
Ministerul Afacerilor Externe
Ordine
Ministerul Afacerilor Interne
Ordine | Ordonanțe militare
Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Ordine
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordine
Ministerul Apărării Naționale
Ordine
Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordine

Ministerul Culturii
Ordine

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordine
Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
Ordine
Ministerul Educației și Cercetării
Ordine
Ministerul Finanțelor
Ordine
Ministerul Finanțelor Publice
Ordine
Ministerul Fondurilor Europene
Ordine
Ministerul Justiției
Ordine

Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor
Ordine

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
Ordine
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Ordine
Ministerul Sănătății
Ordine
Ministerul Tineretului și Sportului
Ordine
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
Ordine
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Ordine
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc
Ordine
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Ordine
Secretariatul de Stat pentru Culte
Ordine

Secretariatul de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989
Ordine

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Secretariatul General al Guvernului
Ordine
Serviciul de Informații Externe
Ordine
Serviciul de Protecție și Pază
Ordine
Serviciul de Telecomunicații Speciale
Ordine
Serviciul Român de Informații
Ordine

Academia Română
Hotărâri

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
Decizii

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România
Hotărâri

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizii | Instrucțiuni | Norme | Regulamente

Autoritatea Electorală Permanentă
Hotărâri | Decizii | Ordine | Norme | Liste | Acte | Rapoarte

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții
Ordine

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții
Ordine

Autoritatea pentru Digitalizarea României
Decizii | Ordine

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
Ordine

Banca Națională a României
Hotărâri | Ordine | Circulare | Norme | Regulamente

Biroul Electoral Central
Hotărâri | Proces-Verbale

Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâri

Camera Consultanților Fiscali
Hotărâri

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordine

Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO)
Decizii

Colegiul Fizioterapeuților din România
Hotărâri

Colegiul Medicilor din România
Decizii

Colegiul Medicilor Dentiști
Colegiul Medicilor Stomatologi din România
Decizii

Colegiul Național al Asistenților Sociali
Hotărâri

Colegiul Psihologilor din România
Hotărâri

Comisia Națională de Strategie și Prognoză
Ordine

Comitete de inițiativă ale cetățenilor
Inițiative Legislative

Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
Hotărâri

Comitetul Național pentru Situații de Urgență
Hotărâri

Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială
Regulamente

Consiliul Concurenței
Ordine

Consiliul Național al Audiovizualului
Decizii

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
Hotărâri

Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâri

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Hotărâri

Curtea de Apel Brașov

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Hotărâri

Departamentul pentru Situații de Urgență
Ordine

Direcția Generală de Informații a Apărării
Ordine

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare
Norme

Înalta Curte de Casație și Justiție
Hotărâri | Decizii

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Ordine

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
Ordine

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
Ordine

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
Ordine

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Ordine

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Ordine

Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
Ordine

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Decizii

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
Hotărâri

PARTIDE POLITICE
Acte

Statul Major al Apărării
Ordine

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești
Hotărâri

Uniunea Națională a Notarilor Publici
Hotărâri


Duminică, 18 aprilie 2021, 23:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.