INDEXUL
actelor normative si individuale emise în 2021

Președintele României
Decrete

Parlament
Legi | Hotărâri

Senat
Hotărâri | Decizii

Camera Deputaților
Hotărâri | Decizii | Declarații
Biroul Permanent al Camerei Deputaților
Decizii

Curtea Constituțională
Decizii

Guvern
Ordonanțe de Urgență | Hotărâri

Prim-Ministru
Decizii

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Administrația Națională a Penitenciarelor
Decizii
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Ordine
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordine
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordine

Agenția Națională de Integritate
Ordine

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Agenția Națională pentru Achiziții Publice
Instrucțiuni
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Ordine
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Decizii | Ordine
Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate
Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
Ordine
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Decizii
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordine
Camera de Comerț și Industrie a României
Regulamente
Ministerul Afacerilor Externe
Ordine
Ministerul Afacerilor Interne
Ordine | Instrucțiuni
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordine
Ministerul Apărării Naționale
Ordine

Ministerul Culturii
Ordine

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Ministerul Energiei
Ordine
Ministerul Finanțelor
Ordine
Ministerul Justiției
Ordine

Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor
Ordine

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Ordine
Ministerul Sănătății
Ordine
Ministerul Tineretului și Sportului
Ordine
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
Ordine
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Ordine
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Ordine
Secretariatul General al Guvernului
Ordine

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România
Hotărâri

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizii | Norme | Regulamente

Autoritatea Electorală Permanentă
Circulare | Liste | Acte | Rapoarte

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții
Ordine

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
Ordine

Avocatul Poporului
Ordine

Banca Națională a României
Ordine | Circulare | Regulamente

Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâri

Camera Consultanților Fiscali
Hotărâri

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordine

Colegiul Farmaciștilor din Romănia
Decizii

Colegiul Fizioterapeuților din România
Hotărâri

Colegiul Medicilor Dentiști
Colegiul Medicilor Stomatologi din România
Decizii

Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
Hotărâri

Consiliul Concurenței
Ordine

Consiliul de Mediere
Hotărâri

Consiliul Național de Integritate
Hotărâri

Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâri

Departamentul pentru Situații de Urgență
Ordine

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizii

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Ordine

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
Ordine

Ministerul Educației
Ordine

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Decizii

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
Hotărâri

PARTIDE POLITICE
Acte


Luni, 19 aprilie 2021, 00:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.