INDEXUL
actelor normative si individuale emise în perioada
01 ianuarie 1864 - 21 decembrie 1989

Parlament
Decrete - Lege | Legi | Decrete | Acorduri | Convenții | Constituție | Protocoale | Memorandumuri

Guvern
Hotărâri | Acorduri

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Comitetul de Stat pentru Energia Nucleară
Ordine
Ministerul Afacerilor Externe
Decrete
Ministerul Agriculturii
Decrete
Ministerul Agriculturii și Alimentației
Legi | Ordine | Instrucțiuni
Ministerul Comerțului
Decrete | Regulamente
Ministerul Construcțiilor
Instrucțiuni
Ministerul Cultelor
Decrete
Ministerul de Interne
Decrete
Ministerul Finanțelor
Decrete | Ordine | Instrucțiuni | Norme
Ministerul Industriilor
Ordine
Ministerul Justiției
Legi | Decrete | Instrucțiuni
Ministerul Muncii
Decrete | Ordine | Instrucțiuni
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Ordine | Norme
Ministerul Sănătății
Ordine | Instrucțiuni
Ministerul Silviculturii
Instrucțiuni
Ministerul Transporturilor
Ordine

Adunarea Deputaților
Legi

Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite
Protocoale

C.C. al P.C.R.
Hotărâri

C.C. al P.M.R.
Hotărâri

Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare
Hotărâri | Ordine

Consiliul de Miniștri
Decrete - Lege | Decrete | Hotărâri | Decizii | Dispoziții | Instrucțiuni

Consiliul de Stat
Decrete | Hotărâri

Consiliul Europei
Protocoale

Direcția Veniturilor de Stat
Instrucțiuni

Marea Adunare Națională
Legi | Hotărâri | Constituție

Organizația Internațională a Muncii
Amendamente

Președintele R.S.R.
Decrete

Marea Adunare Națională
Prezidiul Marii Adunări Naționale
Decrete

Regele
Decrete - Lege | Decrete | Constituție


Luni, 19 aprilie 2021, 00:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.