Monitorul Oficial
nr. 227/4 aprilie 2003

Publicare
  1.   D. nr.169/31-03-2003 
DECRET privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție
i
  2.   D. nr.179/01-04-2003 
DECRET privind conferirea Ordinului național Pentru Merit în grad de Comandor
i
  3.   D. nr.180/01-04-2003 
DECRET privind conferirea Ordinului național Pentru Merit în grad de Mare Cruce
i
  4.   D.C.C. nr.64/11-02-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României
-
  5.   D.C.C. nr.97/06-03-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 și 3 și ale art. 406 alin. 4 din Codul de procedură penală
-
  6.   O. nr.4.330/534/30-08,04-12-2002 (M.E.C., M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării și al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului pentru certificarea competențelor profesionale în învățământul liceal, filierele tehnologică și vocațională
-
  7.   O. nr.89/31-03-2003 (M.D.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării și prognozei privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Parcul Industrial Sibiu" - S.A
I
  8.   O. nr.90/31-03-2003 (M.D.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării și prognozei privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Parc Industrial" - S.R.L. Hunedoara
I
  9.   O. nr.188/1/11-02-2003 (M.F.P., B.N.R.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României pentru aprobarea modificării și completării Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001, precum și a modificării și completării Planului de conturi pentru societățile bancare și a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările și completările ulterioare
A


Vineri, 27 mai 2022, 22:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.