Monitorul Oficial
nr. 252/11 aprilie 2003

Publicare
  1.   L. nr.114/08-04-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2003 privind mandatarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului să încheie acte adiționale la contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni pentru înstrăinarea acțiunii nominative de control după transformarea acesteia în acțiune comună
-
  2.   D. nr.187/04-04-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2003 privind mandatarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului să încheie acte adiționale la contractele de vânzarecumpărare de acțiuni pentru înstrăinarea acțiunii nominative de control după transformarea acesteia în acțiune comună
i
  3.   L. nr.115/08-04-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2003 privind completarea art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative
-
  4.   D. nr.188/04-04-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2003 privind completarea art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative
i
  5.   O.U.G. nr.22/02-04-2003 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
-
  6.   H.G. nr.378/02-04-2003 
HOTĂRÂRE privind constituirea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere în anul 2003
T
  7.   H.G. nr.379/02-04-2003 
HOTĂRÂRE privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, din domeniul privat al statului în domeniul public al județului Cluj
i
  8.   O. nr.428 bis/31-03-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind intrarea în vigoare a Convenției dintre România și Republica Slovenia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital
-
  9.   C. nr.11/04-04-2003 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind raportările în echivalent euro ale operațiunilor valutare efectuate de instituțiile de credit
-


Marți, 28 iunie 2022, 16:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.