Monitorul Oficial
nr. 383/3 iunie 2003

Publicare
  1.   H.G. nr.564/21-05-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea plății contribuției financiare a României pentru participarea la Programul comunitar "Măsuri comunitare de stimulare în domeniul ocupării forței de muncă" pentru anul 2003
i
  2.   H.G. nr.565/21-05-2003 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Centrului Național al Cinematografiei în domeniul public al unor județe, municipii, orașe și comune și în administrarea consiliilor locale respective
i
  3.   H.G. nr.566/21-05-2003 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 97/2002 privind darea în folosință gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, unor federații sportive naționale
i
  4.   O. nr.101/14-04-2003 (M.D.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării și prognozei privind aprobarea Procedurilor de implementare, monitorizare și evaluare a subprogramului "Dezvoltarea orașelor prin stimularea activităților întreprinderilor mici și mijlocii"
-
  5.   O. nr.2.664/26-05-2003 (M.C.C.)
ORDIN al ministrului culturii și cultelor pentru aprobarea Criteriilor și procedurii de acordare a statutului de utilitate publică asociațiilor, fundațiilor și federațiilor care desfășoară activități din sfera de competență a Ministerului Culturii și Cultelor
-
Rectificare:
  6.   L. nr.133/19-03-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
V
  7.   H.G. nr.443/10-04-2003 
HOTĂRÂRE privind promovarea producției de energie electrică din surse regenerabile de energie
A
  8.   O.U.G. nr.40/20-05-2003 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-


Joi, 02 decembrie 2021, 18:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.