Monitorul Oficial
nr. 435/19 iunie 2003

Publicare
  1.   H.C.D. nr.10/17-06-2003 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 30/2001 privind structura organizatorică a Secretariatului general al Camerei Deputaților
-
  2.   H.C.D. nr.11/17-06-2003 
HOTĂRÂRE privind dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative de revizuire a Constituției
I
  3.   H.C.D. nr.12/17-06-2003 
HOTĂRÂRE privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2002
I
  4.   D.C.C. nr.152/17-04-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III din Ordonanța Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/2003
-
  5.   D.C.C. nr.158/22-04-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
-
  6.   D.C.C. nr.198/13-05-2003 
DECIZIE3 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1), art. 8 și 111 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
-
  7.   D.C.C. nr.213/15-05-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată
-
  8.   O.U.G. nr.48/12-06-2003 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare și a creșterii eficienței utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum și modificarea unor acte normative
-
  9.   H.G. nr.680/12-06-2003 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.493/2002 privind exceptarea și reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri
V
  10.   H.G. nr.681/12-06-2003 
HOTĂRÂRE pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 55/2002 pentru instituirea măsurii de salvgardare în cadrul Sistemului global de preferințe comerciale între țările în curs de dezvoltare
V


Miercuri, 18 mai 2022, 12:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.