Monitorul Oficial
nr. 593/20 august 2003

Publicare
  1.   D. nr.520/19-08-2003 
DECRET privind acordarea unei grațieri individuale
i
  2.   O.U.G. nr.69/14-08-2003 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit
-
  3.   H.G. nr.913/14-08-2003 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit și a Regulamentului de funcționare a Comisiei naționale pentru acordarea indemnizației de merit
-
  4.   H.G. nr.916/14-08-2003 
HOTĂRÂRE privind alocările financiare pentru realizarea măsurilor prioritare aprobate prin Programul Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, finanțate prin Programul SAPARD, și sursele de finanțare a acestora
V
  5.   H.G. nr.917/14-08-2003 
HOTĂRÂRE privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui credit extern în favoarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în vederea realizării obiectivului de investiții "Mărirea gradului de siguranță a Sistemului Energetic Național prin modernizarea Stației 400/220/110 kV Gutinaș, județul Bacău"
I


Duminică, 03 iulie 2022, 17:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.