Monitorul Oficial
nr. 616/29 august 2003

Publicare
  1.   O.G. nr.60/22-08-2003 
ORDONANȚĂ privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea coeficienților de ierarhizare ai soldelor unor funcții din structurile Ministerului Apărării Naționale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României
V
  2.   O.G. nr.61/22-08-2003 
ORDONANȚĂ pentru modificarea alin. (2) al art. 9 din Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european
-
  3.   O.G. nr.62/22-08-2003 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
A
  4.   O.G. nr.63/22-08-2003 
ORDONANȚĂ pentru completarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
-
  5.   H.G. nr.951/14-08-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Procesul-verbal al celei de-a XXXIII-a sesiuni a Comisiei mixte pentru reconstituirea și marcarea frontierei de stat dintre România și Serbia și Muntenegru, desfășurată în perioada 10-13 martie 2003, semnat la Belgrad la 13 martie 2003
-


Duminică, 14 august 2022, 06:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.