Monitorul Oficial
nr. 619/30 august 2003

Publicare
  1.   D. nr.527/29-08-2003 
DECRET privind eliberarea și promovarea în funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție
i
  2.   O.G. nr.66/28-08-2003 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului
A
  3.   O.G. nr.68/28-08-2003 
ORDONANȚĂ privind serviciile sociale
V
  4.   O.G. nr.70/28-08-2003 
ORDONANȚĂ privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naționale "Aeroportul Internațional București-Otopeni" - S.A., destinate acoperirii cheltuielilor de investiții și a avansului pentru modernizarea Aeroportului Internațional București-Otopeni și a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinație
-
  5.   O.G. nr.75/28-08-2003 
ORDONANȚĂ privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale
A
  6.   O.G. nr.76/28-08-2003 
ORDONANȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
-
  7.   O.G. nr.77/28-08-2003 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
-
  8.   O.G. nr.78/28-08-2003 
ORDONANȚĂ pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001
i
  9.   O.G. nr.80/28-08-2003 
ORDONANȚĂ privind concediul de odihnă și alte concedii ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene, precum și ale primarilor și viceprimarilor
-
  10.   H.G. nr.1.008/22-08-2003 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Agenției Naționale pentru Sport în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
-
  11.   O. nr.156/26-08-2003 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru instituirea unor măsuri speciale privind navigația pe sectorul românesc al Dunării
-
  12.   Listă/30-08-2003 
LISTA agenților economici comercianți angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producția, importul și comercializarea uleiurilor minerale
-
  13.   Listă/30-08-2003 
LISTA depozitelor speciale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producția, importul și comercializarea uleiurilor minerale (completare)
-


Luni, 23 mai 2022, 20:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.