Monitorul Oficial
nr. 645/10 septembrie 2003

Publicare
  1.   D. nr.532/05-09-2003 
DECRET privind conferirea Ordinului național Steaua României în grad de Mare Cruce
i
  2.   D. nr.533/05-09-2003 
DECRET privind rechemarea unor ambasadori
i
  3.   D. nr.534/05-09-2003 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre România și Ucraina privind regimul frontierei de stat românoucrainene, colaborarea și asistența mutuală în problemele de frontieră, semnat la Cernăuți la 17 iunie 2003
i
  4.   D. nr.535/05-09-2003 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului privind relațiile prietenești și de cooperare dintre România și Federația Rusă, semnat la Moscova la 4 iulie 2003
i
  5.   D.C.C. nr.303/10-07-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 și 12 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
-
  6.   H.G. nr.1.025/28-08-2003 
HOTĂRÂRE privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale
-
  7.   H.G. nr.1.049/28-08-2003 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2003 privind subvenționarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcția de locuințe prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe
A


Miercuri, 21 aprilie 2021, 05:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.