Monitorul Oficial
nr. 811/18 noiembrie 2003

Publicare
  1.   O. nr.258/11-11-2003 (A.N.I.M.M.C.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea criteriilor specifice de acordare a statutului de utilitate publică asociațiilor, fundațiilor și federațiilor care desfășoară activități din sfera de competență a Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, a listei documentelor solicitate acestora în vederea recunoașterii ca fiind de utilitate publică și a formularului raportului de activitate pe ultimii 3 ani al acestora
-
  2.   O. nr.869/06-11-2003 (M.A.P.A.M.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 506/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind aprobarea listei posturilor de inspecție de frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare, a condițiilor de agreere a posturilor de inspecție de frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țări terțe, precum și stabilirea atribuțiilor personalului posturilor de inspecție de frontieră
A


Luni, 08 august 2022, 01:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.