Monitorul Oficial
nr. 917/20 decembrie 2003

Publicare
  1.   L. nr.542/18-12-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2003 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul național privind revizuirea Constituției
-
  2.   D. nr.855/17-12-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2003 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul național privind revizuirea Constituției
i
  3.   L. nr.544/18-12-2003 
LEGE pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat
V
  4.   D. nr.857/17-12-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat
i
  5.   L. nr.547/18-12-2003 
LEGE pentru declararea ca municipiu a orașului Lupeni, județul Hunedoara
-
  6.   D. nr.860/17-12-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru declararea ca municipiu a orașului Lupeni, județul Hunedoara
i
  7.   L. nr.548/18-12-2003 
LEGE pentru declararea ca municipiu a orașului Vulcan, județul Hunedoara
-
  8.   D. nr.861/17-12-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru declararea ca municipiu a orașului Vulcan, județul Hunedoara
i
  9.   O. nr.310/05-12-2003 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea Prescripției tehnice PT C 9-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică și repararea cazanelor de apă caldă și a cazanelor de abur de joasă presiune"
A
  10.   O. nr.1.002/10-12-2003 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind investigarea și diagnosticarea stării structurilor din beton armat, beton precomprimat și oțel, situate în medii agresive", indicativ GM-018-03
-
  11.   O. nr.1.003/10-12-2003 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor situate în medii agresive", indicativ GM-017-03
-
  12.   O. nr.1.004/10-12-2003 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea scărilor și rampelor la clădiri", indicativ GP-089-03
-
  13.   O. nr.1.005/10-12-2003 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind identificarea și clasificarea defectelor la tunelurile pentru căi de comunicație", indicativ GT-061-03
-
  14.   O. nr.1.185/17-12-2003 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind reorganizarea atelierelor județene de întreținere și reparații ale aparaturii medicale
-


Duminică, 26 iunie 2022, 12:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.