Monitorul Oficial
nr. 43/19 ianuarie 2004

Rectificare:
  1.   H.G. nr.1.344/18-11-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, cu modificările și completările ulterioare
A
Publicare
  2.   D.C.C. nr.463/04-12-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) și ale art. 19 lit. c) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, modificată și completată prin Legea nr. 77/2002
V
  3.   D.C.C. nr.486/11-12-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 din Decretul nr. 143/1955 privitor la organizarea și funcționarea oficiilor juridice și ale art. 25 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată
V
  4.   O. nr.36/07-01-2004 (M.A.P.A.M.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu
-
  5.   O. nr.3001/06-01-2004 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare pe anul 2003
-


Duminică, 03 iulie 2022, 17:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.