Monitorul Oficial
nr. 119/10 februarie 2004

Publicare
  1.   D.C.C. nr.395/21-10-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate, aprobată și modificată prin Legea nr. 387/2002
V
  2.   D.C.C. nr.437/20-11-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 184 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002
V
  3.   H.G. nr.86/29-01-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării unor cheltuieli pentru construcția și amenajarea Centruluipilot de servicii comunitare pentru persoanele cu handicap și formare personal Techirghiol, județul Constanța
i
  4.   H.G. nr.93/29-01-2004 
HOTĂRÂRE privind condițiile de acordare, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României, celelalte categorii de personal angajat în Ministerul Afacerilor Externe și pentru membrii de familie ai acestora
-
  5.   H.G. nr.98/29-01-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Fluidizarea traficului pe DN1 între km 8+100 și km 17+100 și Centura rutieră în zona de nord a municipiului București"
i
  6.   H.G. nr.101/29-01-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea extinderii înlesnirilor la plată prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, pentru unele societăți comerciale din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului - Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
-


Luni, 16 mai 2022, 23:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.