Monitorul Oficial
nr. 142/17 februarie 2004

Publicare
  1.   D.C.C. nr.481/11-12-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
V
  2.   O. nr.1.201/106/22-12,06-02-2004 (M.S., M.A.P.A.M.)
ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 84/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind contaminanții din alimente
A
  3.   O. nr.119/09-02-2004 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și funcționarea laboratoarelor care efectuează analize medicale
A
  4.   Decizie nr.360/05-08-2003 (C.C.)
DECIZIE referitoare la stabilirea sancțiunilor pentru încălcarea prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996 de către Societatea de Asigurare Reasigurare ASTRA - S.A.
i
  5.   Decizie nr.543/18-12-2003 (C.C.)
DECIZIE privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială TENDER - S.A. Timișoara prin dobândirea controlului unic direct asupra Societății Comerciale TALC DOLOMITA - S.A. Hunedoara
I


Marți, 09 august 2022, 11:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.