Monitorul Oficial
nr. 232/17 martie 2004

Publicare
  1.   H.S. nr.9/15-03-2004 
HOTĂRÂRE privind demisia unui senator
i
  2.   H.S. nr.10/15-03-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Senatului
i
  3.   D.S. nr.2/15-03-2004 
DECIZIE privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 17-19 martie 2004
i
  4.   O.U.G. nr.6/11-03-2004 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea anexei nr. V/1 b la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
V
  5.   H.G. nr.309/11-03-2004 
HOTĂRÂRE privind schimbarea titularului dreptului de proprietate și de administrare asupra unor terenuri situate în municipiul Tulcea, județul Tulcea
i
  6.   H.G. nr.310/11-03-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor imobile din proprietatea publică și privată a statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în proprietatea publică și privată a orașului ChișineuCriș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Chișineu-Criș, județul Arad
i
  7.   H.G. nr.312/11-03-2004 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Agenției de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
A
  8.   H.G. nr.313/11-03-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în proprietatea publică a comunei Rociu și în administrarea Consiliului Local al Comunei Rociu, județul Argeș
i
  9.   H.G. nr.314/11-03-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj, pentru Regia Autonomă "Aeroportul Cluj-Napoca"
i
  10.   H.G. nr.315/11-03-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea plății cotizației anuale la Centrul de Securitate Nucleară din Centrul și Estul Europei
-


Marți, 27 septembrie 2022, 00:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.