Monitorul Oficial
nr. 278/30 martie 2004

Publicare
  1.   L. nr.66/24-03-2004 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România
-
  2.   D. nr.167/23-03-2004 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România
i
  3.   O.U.G. nr.8/11-03-2004 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere
V
  4.   O.U.G. nr.12/23-03-2004 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
V
  5.   O. nr.118/22-03-2004 (M.C.T.I.)
ORDIN al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind desemnarea unor persoane juridice de drept privat responsabile cu îndeplinirea obligațiilor care decurg din ratificarea de către România a Convenției Uniunii Poștale Universale, a Aranjamentului serviciilor de plată ale poștei și a regulamentelor lor de aplicare
-
  6.   O. nr.459/25-03-2004 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii aprilie 2004
V
  7.   O. nr.1.111/23-12-2003 (M.A.P.A.M.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind codul referitor la produsele medicinale veterinare
-


Duminică, 26 iunie 2022, 23:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.