Monitorul Oficial
nr. 395/4 mai 2004

Publicare
  1.   D. nr.287/29-04-2004 
DECRET privind conferirea Ordinului național Pentru Merit în grad de Comandor
i
  2.   D. nr.288/29-04-2004 
DECRET privind conferirea Ordinului și Medaliei Meritul Sportiv
i
  3.   O.U.G. nr.27/29-04-2004 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru abrogarea alin. (5) al art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
V
  4.   H.G. nr.641/29-04-2004 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.006/2002 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unor credite externe în vederea completării finanțării achizițiilor de resurse energetice pentru iarna 2002-2003
I
  5.   H.G. nr.646/29-04-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
-
  6.   O. nr.241/13-04-2004 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 70/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției de carne și a efectivelor de animale, cu modificările și completările ulterioare
-
  7.   H. nr.70/23-04-2004 (CREDITCOOP)
HOTĂRÂRE privind instituirea măsurii de administrare specială la Cooperativa de credit "Stogul" Poienile de sub Munte, județul Maramureș
-


Marți, 17 mai 2022, 00:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.