Monitorul Oficial
nr. 570/29 iunie 2004

Publicare
  1.   L. nr.279/23-06-2004 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2004 pentru abrogarea alin. (5) al art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
-
  2.   D. nr.488/22-06-2004 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2004 pentru abrogarea alin. (5) al art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
i
  3.   O.U.G. nr.49/15-06-2004 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
V
  4.   O.U.G. nr.51/25-06-2004 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de înmatriculare și a celui de înregistrare fiscală de către comercianți, precum și a autorizației de funcționare de către persoanele fizice autorizate și asociațiile familiale
V
  5.   H.G. nr.976/25-06-2004 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.246/2003 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. și Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., unități economice de interes public național, aflate sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
-
  6.   H.G. nr.977/25-06-2004 
HOTĂRÂRE pentru majorarea nivelului accizelor pentru unele produse
-
  7.   H.G. nr.978/25-06-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea plății contribuției financiare a României pentru participarea în anul 2004 la Programul comunitar Customs 2007
-
  8.   H.G. nr.980/25-06-2004 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
i
  9.   H.G. nr.981/25-06-2004 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
i
  10.   H.G. nr.982/25-06-2004 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Iași
i
  11.   H. nr.101/25-05-2004 (B.N.R.)
HOTĂRÂRE privind retragerea autorizației de funcționare a Cooperativei de credit ÎNFRĂȚIREA TRAIAN
i
  12.   H. nr.102/25-05-2004 (B.N.R.)
HOTĂRÂRE privind retragerea autorizației de funcționare a Cooperativei de credit ALIANȚA VIZIRU
i
  13.   H. nr.103/25-05-2004 (B.N.R.)
HOTĂRÂRE privind retragerea autorizației de funcționare a Cooperativei de credit GLORIA ZĂVOAIA
i
  14.   H. nr.104/25-05-2004 (B.N.R.)
HOTĂRÂRE privind retragerea autorizației de funcționare a Cooperativei de credit LISEANCA LISA
i
  15.   H. nr.105/25-05-2004 (B.N.R.)
HOTĂRÂRE privind retragerea autorizației de funcționare a Cooperativei de credit ÎNFRĂȚIREA PREJMER
i


Luni, 24 ianuarie 2022, 19:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.