Monitorul Oficial
nr. 606/6 iulie 2004

Publicare
  1.   H.G. nr.953/15-06-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea renunțării la cetățenia română unor persoane
i
  2.   H.G. nr.965/15-06-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Educației și Cercetării și în folosința Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sf. Gheorghe" din Roman, județul Neamț
i
  3.   O. nr.232/4.034/02-03,16-06-2004 (M.S., M.E.C.)
ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului educației și cercetării privind modificarea și completarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.225/5.031/2003
A
  4.   O. nr.772/16-06-2004 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților
A
  5.   Comunicat/06-07-2004 (F.G.D.S.B.)
COMUNICAT
T


Miercuri, 05 octombrie 2022, 20:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.