Monitorul Oficial
nr. 852/17 septembrie 2004

Publicare
  1.   H.S. nr.51/13-09-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Senatului
i
  2.   H.G. nr.1.461/09-09-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit
-
  3.   H.G. nr.1.471/09-09-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 8 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare
A
  4.   H.G. nr.1.477/09-09-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Carpat Agregate" - S.A.
I
  5.   H.G. nr.1.478/09-09-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic, proprietate publică a statului, din administrarea Centrului Național al Cinematografiei în administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor "Româniafilm"
I
  6.   O. nr.668/14-09-2004 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, pisică sălbatică și lup care se pot recolta, pe gestionari și fonduri de vânătoare, în cadrul sezonului de vânătoare 2004-2005, precum și a condițiilor speciale de recoltare a exemplarelor aprobate
-
  7.   O. nr.1.202/13-09-2004 (A.N.R.G.N.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale
i
  8.   O. nr.1.203/13-09-2004 (A.N.R.G.N.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale
i


Miercuri, 17 august 2022, 02:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.