Monitorul Oficial
nr. 870/23 septembrie 2004

Publicare
  1.   H.C.D. nr.20/20-09-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 45/2000 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
i
  2.   H.C.D. nr.21/20-09-2004 
HOTĂRÂRE cu privire la validarea unui mandat de deputat
i
  3.   O.U.G. nr.66/09-09-2004 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind schimbarea destinației unor părți din imobilele situate în municipiul București, precum și trecerea unor părți dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A. în administrarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
I
  4.   H.G. nr.1.493/09-09-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea, fără plată, a unui imobil în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților din cadrul Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române
i
  5.   H.G. nr.1.511/16-09-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.177/1996 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Refacere și modernizare Sală polivalentă cu 4.000 de locuri în municipiul Craiova, județul Dolj"
i
  6.   O. nr.1.178/20-09-2004 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la exceptarea de la etichetarea în limba română a medicamentelor din import
A
  7.   O. nr.1.180/20-09-2004 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea documentației necesare pentru susținerea cererii de evaluare în regim de urgență pentru medicamentele care reprezintă primul generic pentru care se solicită autorizarea de punere pe piață în România după medicamentul original
A
  8.   O. nr.1.181/20-09-2004 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea documentației necesare susținerii cererii de autorizare de punere pe piață pentru medicamentele care reprezintă primul generic pentru care se solicită autorizarea de punere pe piață în România după medicamentul original
A
  9.   O. nr.1.182/20-09-2004 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Listei denumirilor comune internaționale care necesită studii de bioechivalență
A
  10.   Decizie nr.465/21-09-2004 (C.N.A.S.)
DECIZIE pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003, astfel cum a fost modificată și completată prin Decizia președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 440/2004
-


Marți, 24 mai 2022, 18:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.