Monitorul Oficial
nr. 873/24 septembrie 2004

Publicare
  1.   H.G. nr.1.440/02-09-2004 
HOTĂRÂRE privind condițiile și procedura de licențiere și de inspecție a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi
A
  2.   H.G. nr.1.441/02-09-2004 
HOTĂRÂRE cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale
V
  3.   H.G. nr.1.442/02-09-2004 
HOTĂRÂRE privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne
A
  4.   H.G. nr.1.443/02-09-2004 
HOTĂRÂRE privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoțiți și asigurarea măsurilor de protecție specială în favoarea acestora
V
  5.   O. nr.1.103/449/08-09,14-09-2004 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul de stat și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004
-
  6.   O. nr.1.138/15-09-2004 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medicodentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
A


Miercuri, 29 iunie 2022, 04:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.