Monitorul Oficial
nr. 899/4 octombrie 2004

Publicare
  1.   L. nr.376/28-09-2004 
LEGE privind bursele private
-
  2.   D. nr.720/24-09-2004 
DECRET pentru promulgarea Legii privind bursele private
i
  3.   H.G. nr.1.540/23-09-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Pecica și în administrarea Consiliului Local al Orașului Pecica, județul Arad
i
  4.   H.G. nr.1.541/23-09-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat
-
  5.   H.G. nr.1.542/23-09-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al comunei Chiajna și în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiajna, județul Ilfov
i
  6.   H.G. nr.1.543/23-09-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea pct. 3 al lit. A din anexa nr. 2 la Metodologia de achiziționare, prin cumpărare, schimb sau donație, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Națională a Pădurilor, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 796/2002
-
  7.   H.G. nr.1.544/23-09-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor
A
  8.   H.G. nr.1.551/23-09-2004 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației "Grupul pentru Dialog Social" ca fiind de utilitate publică
I
  9.   H.G. nr.1.554/23-09-2004 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Alba
i
  10.   H.G. nr.1.555/23-09-2004 
HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 184/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
-


Luni, 18 octombrie 2021, 11:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.