Monitorul Oficial
nr. 1170/10 decembrie 2004

Publicare
  1.   H.G. nr.2.068/24-11-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
i
  2.   H.G. nr.2.075/24-11-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004
-
  3.   H.G. nr.2.117/24-11-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al județului Ilfov, precum și al orașelor și comunelor din județul Ilfov
i
  4.   H.G. nr.2.119/24-11-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în proprietatea privată a orașului Ștefănești și în administrarea Consiliului Local al Orașului Ștefănești, județul Botoșani
i
  5.   O. nr.105/26-11-2004 (P.N.A.)
ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului sau examenului pentru ocuparea funcției de manager economic și a altor funcții vacante din Departamentul economico-financiar și administrativ al Parchetului Național Anticorupție
-


Marți, 24 mai 2022, 18:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.