Monitorul Oficial
nr. 1231/21 decembrie 2004

Publicare
  1.   H.G. nr.2.259/09-12-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor terenuri, în suprafață totală de 993,21 ha, din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
i
  2.   Decizie nr.600/09-12-2004 (C.N.A.S.)
DECIZIE privind modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu cu și fără contribuție personală, corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003
-


Sâmbătă, 01 octombrie 2022, 23:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.