Monitorul Oficial
nr. 646/21 iulie 2005

Publicare
  1.   H.C.D. nr.23/19-07-2005 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 42/2004 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  2.   O.U.G. nr.102/14-07-2005 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
V
  3.   O.U.G. nr.103/14-07-2005 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
V
  4.   H.G. nr.718/14-07-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea efectuării concedierilor colective, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, de către Societatea Comercială "Goscom" - S.A. Dorohoi
-
  5.   H.G. nr.725/14-07-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea închirierii terenurilor din fondul forestier proprietate publică a statului și aflate în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în scopul înființării și funcționării crescătoriilor de vânat și a complexurilor de vânătoare
I
  6.   H.G. nr.729/14-07-2005 
HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelurilor alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială
A
  7.   H.G. nr.736/14-07-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul public al județului Arad și în administrarea Consiliului Județean Arad
-
  8.   H.G. nr.737/14-07-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea Complexului Sportiv "1 Mai" (Zăvoi) din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Sport în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea
-


Marți, 28 iunie 2022, 02:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.