Monitorul Oficial
nr. 727/10 august 2005

Publicare
  1.   D.C.C. nr.342/28-06-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
V
  2.   D.C.C. nr.343/28-06-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. 5, 6 și 7 din Codul de procedură penală
V
  3.   H.G. nr.668/12-07-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea fișelor tehnice ale măsurilor 1.1 "Îmbunătățirea prelucrării și marketingului produselor agricole și piscicole", 1.2 "Îmbunătățirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar și fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare și pentru protecția consumatorilor", 2.1 "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale", 3.1 "Investiții în exploatațiile agricole", 3.2 "Constituirea grupurilor de producători", 3.3 "Metode agricole de producție destinate să protejeze mediul și să mențină peisajul rural", 3.4 "Dezvoltarea și diversificarea activităților economice care generează activități multiple și venituri alternative", 3.5 "Silvicultură", 4.1 "Îmbunătățirea pregătirii profesionale" și 4.2 "Asistență tehnică" din Programul național pentru agricultură și dezvoltare rurală finanțat din fonduri SAPARD
A
  4.   H.G. nr.865/28-07-2005 
HOTĂRÂRE privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură
A
  5.   H.G. nr.869/28-07-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
A


Duminică, 25 septembrie 2022, 02:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.