Monitorul Oficial
nr. 766/23 august 2005

Publicare
  1.   D.C.C. nr.333/28-06-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2, art. 3 și art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, ale art. 25 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, precum și ale Legii nr. 92/1992 în integralitatea sa
-
  2.   D.C.C. nr.416/14-07-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 62 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
V
  3.   H.G. nr.916/11-08-2005 
HOTĂRÂRE privind structurile instituțiilor de învățământ superior acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu și a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licență
-
  4.   H.G. nr.918/11-08-2005 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A.
I
  5.   H.G. nr.919/11-08-2005 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al statului și vânzarea acestuia de către Ministerul Apărării Naționale
-
  6.   O. nr.1.258/01-08-2005 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru stabilirea unităților responsabile cu elaborarea hărților de zgomot pentru căile ferate, drumurile și aeroporturile aflate în administrarea lor, a hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, precum și limitele de competență ale acestora
A
  7.   O. nr.1.339/10-08-2005 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind modul de organizare și exploatare a infrastructurii portuare din Portul Tulcea - zona Faleză
A
  8.   O. nr.1.343/10-08-2005 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 254/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând organismele recunoscute în domeniul produselor pentru construcții, cu completările ulterioare
A
  9.   O. nr.4.788/10-08-2005 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării pentru salarizarea funcției de maistru instructor cu studii superioare de lungă și scurtă durată
V
  10.   O. nr.4.805/16-08-2005 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării privind continuarea activității de către persoanele care ocupă posturi didactice în învățământul superior în temeiul excepției instituite prin art. 141 și 142 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările ulterioare
-
Rectificare:
  11.   H.G. nr.728/14-07-2005 
HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru declanșarea procesului de privatizare a Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A.
-
  12.   H.G. nr.774/14-07-2005 
HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru declanșarea procesului de privatizare a Societății Naționale de Radiocomunicații - S.A.
-


Duminică, 14 august 2022, 06:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.