Monitorul Oficial
nr. 771/24 august 2005

Publicare
  1.   D.C.C. nr.354/05-07-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 și art. 20 alin. (1) și (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
V
  2.   D.C.C. nr.395/12-07-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
V
  3.   O. nr.1.154/12-08-2005 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete de masă potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
A
  4.   O. nr.421/809/687/02-06,25-07,01-08-2005 (M.A.P.D.R., M.S., M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea cerințelor pe care trebuie să le îndeplinească dosarele substanțelor active și ale produselor formulate, necesare evaluării în vederea omologării, frazelor de risc și frazelor-tip pentru măsurile de siguranță specifice produselor de protecție a plantelor
V


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 20:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.