Monitorul Oficial
nr. 1045/24 noiembrie 2005

Publicare
  1.   H.G. nr.1.328/27-10-2005 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate din municipiul Râmnicu Vâlcea", județul Vâlcea, cuprins în Programul ISPA
-
  2.   O.U.G. nr.157/17-11-2005 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor
-
  3.   H.G. nr.1.398/10-11-2005 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 254/2005 privind aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2005 pentru proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
-
  4.   H.G. nr.1.411/17-11-2005 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații asupra infrastructurii rutiere
-
  5.   H.G. nr.1.413/17-11-2005 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Constanța
-
  6.   H.G. nr.1.415/17-11-2005 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Arad
-
  7.   H.G. nr.1.416/17-11-2005 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2005
-
  8.   H.G. nr.1.417/17-11-2005 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2005 pentru Catedrala ortodoxă "Învierea Mântuitorului" din Oradea
-
  9.   H.G. nr.1.418/17-11-2005 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2005
-
  10.   H.G. nr.1.419/17-11-2005 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru ansamblul monumental "Glorie eternă eroilor și Revoluției Române din Decembrie 1989"
-
  11.   Decizie nr.493/21-11-2005 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Sandu Zamfir Florin din funcția de secretar de stat la Ministerul Administrației și Internelor
-


Marți, 17 mai 2022, 05:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.