Monitorul Oficial
nr. 1050/25 noiembrie 2005

Publicare
  1.   O.U.G. nr.160/24-11-2005 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
A
  2.   O.U.G. nr.161/24-11-2005 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole și a art. 33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import și de export pentru produse agricole
-
  3.   H.G. nr.1.403/10-11-2005 
HOTĂRÂRE privind acceptarea donației Guvernului Olandei de către Guvernul României în numele statului român
-
  4.   H.G. nr.1.405/17-11-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Autorității Naționale a Vămilor în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
-
  5.   H.G. nr.1.406/17-11-2005 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 276/2005 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare agricole noi, combine noi de recoltat cereale și mașini agricole noi care lucrează în agregat cu tractoarele, cu finanțare de la bugetul de stat, precum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.399/2003 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse între 45-75 CP DIN, și echipamente agricole noi, cu finanțare de la bugetul de stat
-
  6.   H.G. nr.1.407/17-11-2005 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în unele județe ale țării
-
  7.   H.G. nr.1.412/17-11-2005 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2005 privind aprobarea Listei societăților comerciale din portofoliul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
-
  8.   H.G. nr.1.436/17-11-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.982/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, republicată, precum și a formei și conținutului cărții electronice de identitate
-


Duminică, 14 august 2022, 07:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.