Monitorul Oficial
nr. 1147/19 decembrie 2005

Publicare
  1.   L. nr.363/13-12-2005 
LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor în vederea respectării angajamentelor asumate de România pentru aderarea la Uniunea Europeană
-
  2.   D. nr.1.280/12-12-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor în vederea respectării angajamentelor asumate de România pentru aderarea la Uniunea Europeană
-
  3.   L. nr.364/13-12-2005 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România
-
  4.   D. nr.1.281/12-12-2005 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România
-
  5.   L. nr.365/13-12-2005 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului
-
  6.   D. nr.1.282/12-12-2005 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului
-
  7.   L. nr.366/13-12-2005 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995, republicată
-
  8.   D. nr.1.283/12-12-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995, republicată
-
  9.   L. nr.371/13-12-2005 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
-
  10.   D. nr.1.288/12-12-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
-
  11.   D.C.C. nr.647/29-11-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 51 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
-
  12.   H.G. nr.1.568/08-12-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat și public al statului, în suprafață totală de 952,90 ha, și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
-
  13.   O. nr.881/07-12-2005 (M.M.S.S.F.)
ORDIN al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 407/2004 privind dovedirea, în vederea recalculării pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învățământului universitar
-
Rectificare:
  14.   O.U.G. nr.150/10-11-2005 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aderarea României la Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987
-


Joi, 15 aprilie 2021, 04:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.