Monitorul Oficial
nr. 68/25 ianuarie 2006

Publicare
  1.   D.C.C. nr.605/15-11-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești și ale art. 50 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților
V
  2.   D.C.C. nr.663/08-12-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) și (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, art. III cuprins în titlul II al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și art. VI alin. (4) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002
V
  3.   H.G. nr.68/19-01-2006 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, de către Societatea Comercială "URBAN" S.A. Slobozia, județul Ialomița
-
  4.   H.G. nr.70/19-01-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău
-
  5.   H.G. nr.73/19-01-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în domeniul public al județului Suceava și în administrarea Consiliului Județean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina
A
  6.   H.G. nr.76/19-01-2006 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Democrate Congo privind reglementarea datoriei cu titlu de arierate comerciale a Republicii Democrate Congo către România, semnat la București la 3 decembrie 2004 și la Kinshasa la 12 ianuarie 2005
-
  7.   H.G. nr.77/19-01-2006 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Afacerilor Externe
-
  8.   H.G. nr.78/19-01-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 2.251/2004 privind aprobarea Listei societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2005 și care vor beneficia de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
-
  9.   H.G. nr.79/19-01-2006 
HOTĂRÂRE privind modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 69/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind cazarea și transportul persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică numite sau funcții asimilate funcțiilor de demnitate publică
-


Miercuri, 18 mai 2022, 02:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.