Monitorul Oficial
nr. 293/31 martie 2006

Publicare
  1.   L. nr.70/23-03-2006 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A
-
  2.   D. nr.359/22-03-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A
-
  3.   L. nr.77/23-03-2006 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanțat pentru Cancelaria Primului-Ministru
-
  4.   D. nr.366/22-03-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanțat pentru Cancelaria Primului-Ministru
-
  5.   L. nr.78/23-03-2006 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea și/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundațiile produse în anul 2005
-
  6.   D. nr.367/22-03-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea și/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundațiile produse în anul 2005
-
  7.   L. nr.79/23-03-2006 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor
-
  8.   D. nr.368/22-03-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor
-
  9.   D.C.C. nr.185/02-03-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 665, 666 și 676 din Codul civil
V
  10.   D.C.C. nr.215/07-03-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și ale art. 72 lit. a) și ale art. 73 alin. (2) și (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
V
  11.   D.C.C. nr.218/07-03-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 lit. A din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
V
  12.   H.G. nr.368/22-03-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor comune din județul Bihor și în administrarea consiliilor locale ale acestora
-


Marți, 28 iunie 2022, 18:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.