Monitorul Oficial
nr. 314/7 aprilie 2006

Publicare
  1.   O.U.G. nr.27/29-03-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
V
  2.   O.U.G. nr.28/29-03-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe de stat și garantate de stat, precum și a fondurilor structurale și a finanțării naționale aferente, pentru lucrările de infrastructură
-
  3.   H.G. nr.386/22-03-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.489/2004 privind organizarea și funcționarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență
A
  4.   H.G. nr.415/29-03-2006 
HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.607/2004 pentru înființarea Centrului român de informare și documentare în domeniul de activitate al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE și a Punctului de informare și documentare OCDE la București
-
  5.   H.G. nr.416/29-03-2006 
HOTĂRÂRE privind nivelul maxim al plăților restante pe anul 2006 pentru operatorii economici monitorizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar
-
  6.   H.G. nr.417/29-03-2006 
HOTĂRÂRE privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subvenției de la bugetul de stat ce se poate acorda în anul 2006 categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 din Legea locuinței nr. 114/1996
-
  7.   Decizie nr.38/05-04-2006 
DECIZIE privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru recrutarea înalților funcționari publici
A
  8.   Decizie nr.39/06-04-2006 
DECIZIE privind eliberarea doamnei Bogdana Balmuș din funcția de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru
-
  9.   O. nr.254/69/31-03,30-03-2006 (M.E.C., A.N.R.M.)
ORDIN al ministrului economiei și comerțului și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind prețul de valorificare al gazelor naturale noi din producția internă pentru perioada 1 martie 2006 - 31 decembrie 2006
-
Rectificare:
  10.   O. nr.3.518/13-03-2006 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a funcțiilor de inspector școlar de specialitate/inspector școlar de la inspectoratele școlare
A


Luni, 17 ianuarie 2022, 01:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.