Monitorul Oficial
nr. 320/10 aprilie 2006

Publicare
  1.   L. nr.81/05-04-2006 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 161/2005 pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole și a art. 33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import și de export pentru produse agricole
-
  2.   D. nr.376/03-04-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 161/2005 pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole și a art. 33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import și de export pentru produse agricole
-
  3.   H.G. nr.412/29-03-2006 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2006 ale operatorilor economici monitorizați conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, a pachetului minim necesar pentru serviciul public social în transportul feroviar de călători pentru Compania Națională a Căilor Ferate "C.F.R." - S.A., precum și a unor programe ale Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM" - S.A.
-
  4.   Decizie nr.40/07-04-2006 
DECIZIE pentru numirea domnului Marius Oprea în funcția de președinte al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România
-
  5.   O. nr.191/326/15-03,04-04-2006 (M.A.P.D.R., M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind prohibiția pescuitului în anul 2006
A
  6.   O. nr.229/05-04-2006 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizați
A
  7.   O. nr.231/05-04-2006 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normei tehnice interne cu privire la gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii din apele de munte gestionate de Regia Națională a Pădurilor Romsilva
A


Duminică, 14 august 2022, 07:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.