Monitorul Oficial
nr. 707/17 august 2006

Publicare
  1.   O.G. nr.40/09-08-2006 
ORDONANȚĂ pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
V
  2.   H.G. nr.1.033/09-08-2006 
HOTĂRÂRE privind înființarea Societății Comerciale "Fabrica de Pulberi" - S.A. prin reorganizarea prin divizare parțială a Societății Comerciale "Uzina de Produse Speciale Făgăraș" - S.A., filială a Companiei Naționale "Romarm" - S.A
-
  3.   H.G. nr.1.039/09-08-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor terenuri, în suprafață totală de 526,20 ha, din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, precum și pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.357/2002, a anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1.542/2003, a anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr.995/2004 și a anexei la Hotărârea Guvernului nr.2.259/2004
-
  4.   O. nr.533/04-08-2006 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului economiei și comerțului privind utilizarea depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de la Urziceni în scopul echilibrării Sistemului național de transport al gazelor naturale în situații de criză
A
  5.   O. nr.978/10-08-2006 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice privind etichetarea apei minerale naturale îmbuteliate utilizate în alimentația sugarului, în conformitate cu art.25 din Hotărârea Guvernului nr.1.020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare și comercializare a apelor minerale naturale
-


Duminică, 22 mai 2022, 07:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.