Monitorul Oficial
nr. 776/13 septembrie 2006

Publicare
  1.   D. nr.1.092/08-09-2006 
DECRET privind conferirea Ordinului național Serviciul Credincios în grad de Comandor
-
  2.   D. nr.1.093/08-09-2006 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar
-
  3.   D. nr.1.094/08-09-2006 
DECRET privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Telecomunicații Speciale
-
  4.   H.G. nr.1.188/06-09-2006 
HOTĂRÂRE privind desființarea Comitetului Național pentru Dezvoltare Culturală
-
  5.   H.G. nr.1.198/06-09-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Saschiz și în administrarea Consiliului Local al Comunei Saschiz, județul Mureș
-
  6.   H.G. nr.1.201/06-09-2006 
HOTĂRÂRE privind trecerea unei părți dintr-o construcție aflată în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
-
  7.   H.G. nr.1.202/06-09-2006 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
-
  8.   H.G. nr.1.204/06-09-2006 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor a două imobile situate în comunele Tomești și Bivolari, județul Iași, aflate în domeniul public al statului
-
  9.   H.G. nr.1.205/06-09-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor - Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, județul Cluj, și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca
-
  10.   H.G. nr.1.206/06-09-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Gheorgheni și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, județul Harghita
-
  11.   Decizie nr.150/11-09-2006 
DECIZIE pentru constatarea vacanței funcției de secretar de stat la Ministerul Economiei și Comerțului, ca urmare a decesului domnului Octavian Nichifor Bîgiu
-
  12.   O. nr.1.604/04-09-2006 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.746/2005 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute în domeniul produselor pentru construcții
-
Rectificare:
  13.   L. nr.286/06-07-2006 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001
A


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 13:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.