Monitorul Oficial
nr. 823/6 octombrie 2006

Publicare
  1.   H.S. nr.32/05-10-2006 
HOTĂRÂRE privind demisia unui senator
-
  2.   H.G. nr.1.317/20-09-2006 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
A
  3.   H.G. nr.1.338/27-09-2006 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006
-
  4.   H.G. nr.1.365/04-10-2006 
HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general
-
  5.   H.G. nr.1.370/04-10-2006 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în județul Maramureș
-
  6.   H.G. nr.1.371/04-10-2006 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru județul Maramureș
-
  7.   H.G. nr.1.372/04-10-2006 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finanțarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă pe amplasamentele stabilite, în vederea strămutării gospodăriilor afectate de calamitățile naturale produse în județul Gorj
-
  8.   O. nr.664/26-09-2006 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier și din sectorul piscicol, precum și a condițiilor de acordare a subvențiilor, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 94/2006
-
  9.   Decizie nr.114.393/25-09-2006 (C.N.V.M.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale "SIRCOM Insurance Broker" - S.R.L.
-
Rectificare:
  10.   O.U.G. nr.72/20-09-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru abrogarea unor dispoziții din alte acte normative în domeniul sanitar
V


Luni, 17 februarie 2020, 06:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.