Monitorul Oficial
nr. 916/10 noiembrie 2006

Publicare
  1.   D. nr.1.239/06-11-2006 
DECRET privind conferirea Ordinului național Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce
-
  2.   D. nr.1.243/07-11-2006 
DECRET privind conferirea Ordinului național Pentru Merit în grad de Cavaler
-
  3.   O.U.G. nr.87/08-11-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor
A
  4.   H.G. nr.1.544/01-11-2006 
HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită Asociației Criminaliștilor din România a unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
-
  5.   H.G. nr.1.553/01-11-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 50/2006 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2006, pentru operatorii economici monitorizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economicofinanciare și alte dispoziții cu caracter financiar
-
  6.   H.G. nr.1.567/08-11-2006 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru județul Bihor
-
  7.   H.G. nr.1.569/08-11-2006 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru județul Maramureș
-
  8.   H.G. nr.1.570/08-11-2006 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru județul Vâlcea
-
  9.   H.G. nr.1.571/08-11-2006 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în județul Suceava
-
  10.   H.G. nr.1.584/08-11-2006 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ preuniversitar de stat
-
  11.   O. nr.1.290/25-10-2006 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
A
  12.   O. nr.7.811/09-11-2006 (A.V.A.S.)
ORDIN al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Băneasa" - S.A. Voluntari
-
  13.   O. nr.A/12.702/24-10-2006 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezoluției Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite nr. 1.718/2006 privind neproliferarea/Republica Populară Democrată Coreeană, adoptată la 14 octombrie 2006
-


Duminică, 22 mai 2022, 20:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.