Monitorul Oficial
nr. 918/13 noiembrie 2006

Publicare
  1.   D.C.C. nr.606/21-09-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 și până la 6 martie 1945 din motive etnice
V
  2.   H.G. nr.1.516/25-10-2006 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivelor de investiții cuprinse în Proiectul pentru reabilitarea infrastructurii școlare Componenta III D - școli în mediul urban (Tranșa III D1 - școli noi, Tranșa III D2 - școli reabilitate/modernizate), precum și modificarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective cuprinse în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 301/2005, Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2005 și Hotărârea Guvernului nr. 265/2006
-
  3.   H.G. nr.1.577/08-11-2006 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru județul Ialomița
-
  4.   H.G. nr.1.578/08-11-2006 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru județul Sălaj
-
  5.   H.G. nr.1.579/08-11-2006 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru județul Teleorman
-
  6.   H.G. nr.1.580/08-11-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea pct. 8 lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005
-
  7.   H.G. nr.1.585/08-11-2006 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protecție și Pază din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006
-
  8.   H.G. nr.1.598/08-11-2006 
HOTĂRÂRE privind declararea zilei de 1 ianuarie "Ziua aderării României la Uniunea Europeană" și pentru aprobarea organizării, în perioada 24 decembrie 2006 - 1 ianuarie 2007, a manifestărilor ocazionate de aderarea României la Uniunea Europeană
-
  9.   O. nr.730/01-11-2006 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea radierii soiurilor de soia modificate genetic din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România
V
  10.   O. nr.739/27-10-2006 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului economiei și comerțului pentru actualizarea Listei organismelor recunoscute care realizează evaluarea conformității aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată
-
  11.   O. nr.1.489/03-11-2006 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Codului de etică și deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și din structurile subordonate
-


Marți, 16 august 2022, 03:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.