Monitorul Oficial
nr. 981/8 decembrie 2006

Publicare
  1.   D. nr.1.357/04-12-2006 
DECRET privind acreditarea unui ambasador
-
  2.   D. nr.1.358/04-12-2006 
DECRET privind acreditarea unui ambasador
-
  3.   O.U.G. nr.96/29-11-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
V
  4.   H.G. nr.1.695/29-11-2006 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pe anul 2006
-
  5.   Decizie nr.205/06-12-2006 
DECIZIE pentru eliberarea doamnei Sima Livia din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Turism
-
  6.   O. nr.619/27-11-2006 (ANOFM)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă privind aprobarea modelului și conținutului formularelor tipizate ale procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor și înștiințării de plată pentru debitor, destinate utilizării în activitatea de control desfășurată de organele de control măsuri active ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și ale structurilor sale teritoriale
-
  7.   O. nr.1.468/1488/11251/110/M143/2620/C/92/1375/29-11,02-11,21-09,22-09,07-10,24-11,25-09,10-10-2006 (M.S.P., M.A.I., S.R.I., S.I.E., M.A., M.J., S.T.S., S.P.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice, al ministrului apărării, al ministrului administrației și internelor, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, al directorului Serviciului de Informații Externe și al directorului Serviciului de Protecție și Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și farmaceutice care aparțin acestei rețele
-
  8.   O. nr.1.501/05-12-2006 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice pentru aprobarea Criteriilor pe baza cărora se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice
-
  9.   O. nr.1.506/05-12-2006 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 922/2006 privind aprobarea modelului contractului de management al spitalului public
-


Marți, 17 mai 2022, 04:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.